Edlingtech bied professionele, bekostigbare taaldienste in Afrikaans en Engels.

Redigering, proeflees en vertaling was aanvanklik ons fokusareas, maar soos wat ons maatskappy gegroei het, het ons die spektrum verbreed om tipografie, kopieskryf, aanlyn inhoudsbestuur, webbladadministrasie en sosialemedia-bestuur in te sluit.

NEEM ASSEBLIEF KENNIS!

Ons moes ongelukkig noodgedwonge tariefverhogings instel. Ons het ook ons terme en voorwaardes bygewerk.
Ons sal die relevante dokumente insluit wanneer jy ‘n kwotasie aanvra.