Tariewe

  • Hierdie tariewe moet slegs as aanduidings/skattings beskou word. Kontak ons asb. vir ’n projek-spesifieke skatting.
  • As die werk vereis dat prioriteite en werksvloei verander (insluitend ’n verandering aan sperdatums) sal 25% by die totale projekfooi gevoeg word.
  • Afhangend van die projek mag ’n 50% retensiefooi vereis word. Dit sal vooraf aangedui word.
  • As jy minder as 350 woorde/1 bladsy instuur, mag ’n minimumtarief van toepassing wees.
  • Dien asb. alle materiaal (selfs aanlyn materiaal) per e-pos in en volgens die gespesifiseerde formaat.
    Formaat: MS Word (.doc of .docx); 11 pt Arial, Helvetica of Verdana; 1.5 pt lynspasiëring (± 350 woorde per bladsy).