Gedrukte media

Tipes dokumente
 • Mansukripte (fiksie en nie-fiksie) – sonder illustrasies
 • Televisie-/filmdraaiboeke
 • Tydskrif- en koerantartikels
 • Persvrystellings
 • Curriculum Vitae en dekbriewe
 • Nuusbriewe, pamflette en ander promosiemateriaal.
 • Briewe

 

Dienste
 • Redigering
  Ons kyk na en korrigeer/verbeter: spelling- en grammatika foute; skryfstyl waar nodig; konsekwente gebruik van afkortings en name; enige ander voorstelle om die teks te verbeter.
 • Proeflees
  Ons is op die uitkyk vir en merk: spelling- en grammatika foute; skryfstyl waar nodig; konsekwente gebruik van afkortings en name.
  Geen korreksies word aangebring nie.
 • Vertaling tussen Afrikaans en Engels
 • Skryf
  Sluit skryf van tydskrif- en koerantartikels, kopie vir advertensies en ander bemarkingsmateriaal, asook spookskryf/skryf as mede-outeur in.
 • Dokumentformattering
  Ons kyk na en korrigeer: konsekwente spasiëring, lettertipe en ander uitlegkwessies.
NEEM ASSEBLIEF KENNIS:

Ons gaan geen feite of verwysings na nie.