Akademiese dienste

Tipes dokumente
 • Tesisse en navorsingsverslae
 • Akademiese artikels
 • Opdragte/take
 • Toesprake

 

Dienste
 • Redigering
  Ons kyk na en korrigeer/verbeter: spelling- en grammatika foute; skryfstyl waar nodig; konsekwente gebruik van afkortings en name; enige ander voorstelle om die teks te verbeter.
 • Proeflees
  Ons is op die uitkyk vir en merk: spelling- en grammatika foute; skryfstyl waar nodig; konsekwente gebruik van afkortings en name.
  Geen korreksies word aangebring nie.
 • Dokumentformattering
  Ons kyk na en korrigeer: konsekwente spasiëring, lettertipe en ander uitlegkwessies.
NEEM ASSEBLIEF KENNIS:

Ons gaan geen feite of verwysings na nie.
Ons skryf onder GEEN omstandighede toesprake, opdragte, verslae of tesisse namens kliënte nie. 
In geval van tesisse en navorsingsverslae benodig ons ’n tydlyn wat aandui wanneer jy watter hoofstukke/dele by jou studieleier(s) moet inhandig en wanneer jy beplan om dit aan ons te stuur.